STATIKA POZEMNÝCH
STAVIEB, STATICKÉ
A DYNAMICKÉ VÝPOČTY,
STATICKÉ POSUDKY
A PROJEKTY

O firme

Spoločnosť BARAN PROJEKT s.r.o. bola založená v máji 2006 ako pokračovanie predchádzajúcej činnosti na základe autorizačného osvedčenia SKSI.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je projektovanie pozemných stavieb

  • kompletná projektová dokumentácia nosných konštrukcií vo všetkých stupňoch projektovej činnosti
  • statické a dynamické výpočty
  • železobetónové konštrukcie, oceľové konštrukcie, murované a drevené konštrukcie
  • statické posudky, audit nosných konštrukcií
  • poradenská činnosť vo výstavbe
zobraziť viac
Baran projekt