O firme

Spoločnosť Baran Projekt s.r.o. sa zaoberá projektovou činnosťou v oblasti statiky pozemných stavieb

 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • polyfunkčné objekty
 • nákupné centrá
 • priemyselné haly
 • železobetónové konštrukcie
 • oceľové konštrukcie
 • murované konštrukcie
 • drevené konštrukcie

Na projektovanie využívame profesionálny 3D software:

 • Scia Engineer
 • Revit (BIM - Building information modeling)
 • Cadkon RCD
 • GEO 5

Zabezpečíme:

 • kompletnú projektovú dokumentáciu nosných konštrukcií vo všetkých stupňoch projektovej činnosti
 • statické a dynamické výpočty
 • statické posudky
 • audit nosných konštrukcií
 • poradenská činnosť vo výstavbe

Firma počas svojej činnosti spolupracovala s významnými zahraničnými spoločnosťami:

 • CBC Paris (France)
 • Tractebel Engineering (Belgium)
 • Cotecno (France)
 • Skanska (Sweden)