Referencie

STAROMESTSKÁ UNIQ, BRATISLAVA

Polyfunkčný objekt s tromi podzemnými a 7 nadzemnými podlažiami. Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcim jadrom. Predpokladané ukončenie výstavby: 2017.
Projekty / STAROMESTSKÁ OFFICE, BRATISLAVA
Projekty / STAROMESTSKÁ OFFICE, BRATISLAVA
Projekty / STAROMESTSKÁ OFFICE, BRATISLAVA
Projekty / STAROMESTSKÁ OFFICE, BRATISLAVA

Zoznam referencií