Referencie

Panorama City, Bratislava

Polyfunkčný objekt s jedným podzemným a 33 nadzemnými podlažiami. Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcim jadrom. Výstavba ukončená: 2015. Spolupráca s Daniel Bukov OK TEAM, s.r.o.
Referencie / Panorama City, Bratislava
Referencie / Panorama City, Bratislava

Zoznam referencií