Referencie

Účelové zariadenie MZV SR

Skupina šiestich polyfunkčných budov: Dve podzemné a štyri až šesť nadzemných podlaží. Prefabrikovaná železobetónová skeletová konštrukcia, oceľové prestrešenie auly, murované konštrukcie, monolitické železobetónové konštrukcie. Monolitické železobetónové plošné základy. Ukončenie výstavby: 1984.

Zoznam referencií