Referencie

Bytový komplex, Kondomínium, Bratislava

Skupina jedenástich samostatných budov s jedným podzemným a piatimi až ôsmimi nadzemnými podlažiami. Monolitické železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi stenami vertikálnych komunikačných jadier. Monolitická železobetónová základová doska na skalnom podloží. Ukončenie výstavby: 1997–2002.

Zoznam referencií