Referencie

Hotel a amfiteáter, Jaslovské Bohunice

Hotel je zrealizovaný v tradičnej technológii – murované nosné steny a monolitické železobetónové stropy. Konštrukcia amfiteátra je železobetónová, javisko je prekryté oceľovou a drevenou konštrukciou nesenou dvomi železobetónovými pylónmi. Termín ukončenia: 2001.

Zoznam referencií