Referencie

Hotel Danube, Vajanského nábrežie, Bratislava

Monolitický železobetónový skelet so stužujúcimi stenami vertikálnych komunikačných jadier. Dve podzemné a šesť nadzemných podlaží. Monolitická železobetónová základová doska. Ukončenie výstavby: 1993.

Zoznam referencií