Referencie

Bytový komplex, Drotárska cesta, Bratislava

Dve samostatné budovy s dvomi podzemnými a ôsmimi nadzemnými podlažiami. Monolitické železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi stenami vertikálnych komunikačných jadier. Monolitická železobetónová základová doska v štrkovej vrstve. Ukončenie výstavby: 2003.

Zoznam referencií