Referencie

Polyfunkčný komplex Nový DAX, Žilinská ulica, Bratislava

Skupina troch polyfunkčných budov: Dve podzemné a päť až osem nadzemných podlaží. Monolitické železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi stenami vertikálnych komunikačných jadier. Monolitická železobetónová základová doska so základovou špárou v ílovitom podloží. Ukončenie výstavby: 2002–2003.

Zoznam referencií