Referencie

Bytový dom, Matejkova ulica, Bratislava

Bytový dom s dvoma podzemnými a siedmimi nadzemnými podlažiami. Monolitické železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi stenami vertikálnych komunikačných jadier. Monolitická železobetónová základová doska na skalnom podloží. Ukončenie výstavby: 2006.

Zoznam referencií