Referencie

Bytový dom, Majerníkova ulica, Bratislava

Bytový dom s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami. Monolitické železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi stenami vertikálnych komunikačných jadier. Monolitická železobetónová základová doska na skalnom podloží. Ukončenie výstavby: 2005.

Zoznam referencií