Referencie

Polyfunkčný komplex Papraďová, Tomášikova ulica, Bratislava

Skupina ôsmych samostatných budov s jedným podzemným a šiestimi až deviatimi nadzemnými podlažiami. Monolitické železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi stenami vertikálnych komunikačných jadier. Monolitická železobetónová základová doska v štrkovej vrstve. Ukončenie výstavby: 2002–2008.

Zoznam referencií