Referencie

Administratívne centrum Diplomat, Palisády, Bratislava

Administratívna budova pre Centrum služieb diplomatického zboru: Dve podzemné a šesť nadzemných podlaží. Monolitický železobetónový skelet so stužujúcimi stenami vertikálnych komunikačných jadier. Monolitická železobetónová základová doska. Ukončenie výstavby: 2003.

Zoznam referencií