Referencie

Dessewffyho palác, nám. Ľ. Štúra, Bratislava

Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba historickej budovy v centre mesta. Monolitická železobetónová konštrukcia prístavby. Termín ukončenia: 2009.

Zoznam referencií