Referencie

Hotel Carlton, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava

Rekonštrukcia historickej budovy v centre Bratislavy. Prístavba novej administratívnej budovy s jedným podzemným a deviatimi nadzemnými podlažiami. Monolitické železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi stenami vertikálnych komunikačných jadier. Monolitická železobetónová základová doska spolupôsobiaca s pilotami. Ukončenie výstavby: 2002.

Zoznam referencií