Referencie

Polyfunkčný komplex Koloseo, Tomášikova ulica, Bratislava

Skupina šiestich polyfunkčných budov: Dve podzemné a dvanásť až šesnásť nadzemných podlaží. Monolitické železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi stenami vertikálnych komunikačných jadier. Monolitická železobetónová základová doska so základovou špárou cca 2 metre pod ustálenou hladinou podzemnej vody. Ukončenie výstavby: 2007.

Zoznam referencií