Referencie

Park One, Kollárovo námestie, Bratislava

Administratívna budova v centre Bratislavy: Štyri podzemné a deväť nadzemných podlaží. Monolitické železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi stenami vertikálnych komunikačných jadier. Monolitická železobetónová základová doska so základovou špárou v neogénom podloží. Ukončenie výstavby: 2007.

Zoznam referencií