Referencie

Polyfunkčný objekt Universo, Bratislava

Polyfunkčný objekt: Tri podzemné a dvadsaťdva nadzemných podlaží. Monolitické železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi stenami vertikálnych komunikačných jadier a nosnou železobetónovou fasádou. Monolitická železobetónová základová doska spolupôsobiaca s vŕtanými pilotami. Základová špára sa nachádza cca 2,5 metra pod hladinou podzemnej vody. Ukončenie výstavby: 2008.

Zoznam referencií