Referencie

Forum Business Center, Bratislava

Monolitická železobetónová konštrukcia s tromi podzemnými a 18-imi nadzemnými podlažiami. Železobetónový skelet so stužujúcim jadrom, základová doska spolupôsobiaca so železobetónvými pilotami pod výškovou časťou. Spodná stavba navrhnutá ako biela vaňa. Termín ukončenia 2013.

Zoznam referencií