Referencie

Polyfunkčný objekt Dunajská 6-8, Bratislava

Objekt v centrálnej časti mesta postavený v preluke medzi jestvujúcimi objektami. Monolitická železobetónová konštrukcia, dve podzemné a osem nadzemných podlaží. Železobetónový skelet so stužujúcimi jadrami, monolitická železobetónová základová doska. Spodná stavba navrhnutá ako biela vaňa. Termín ukončenia 2011.

Zoznam referencií